Biogas & Bio-methane > Free CBG for NGV / CNG Car

Free CBG for NGV / CNG Car

มช.มั่นใจคุณภาพก๊าซ CBG ทดแทน NGV/CNG ได้ 100% เปิดให้ประชาชนทดลองใช้ ฟรี! 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ประสบความสำเร็จในการวิจัยก๊าซชีวภาพอัดหรือ CBG 
เดินหน้าต่อเนื่องสร้างระบบผลิตก๊าซ CBG ใหม่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Unit) พร้อมเปิดบริการให้ผู้ใช้รถยนต์ NGV/CNG จัดโครงการทดลองเติมก๊าซ CBG ฟรี! สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล CNG/NGV เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานจริงในอนาคต และเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว ผู้สนใจเติมก๊าซ CBG/CNG ฟรี ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.optimaconcept.biz หรือที่ www.erdi.cmu.ac.th

More information >>